TS. Trần Mạnh Trí

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ manhtri0908@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Hóa học Hữu cơ

Bài báo

Liên hệ

Khu vực


19 Le Thanh Tong, Hoankiem, Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3149
Hiển thị: 1791
Expires: 2023-07-31 12:02:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Pham Van Phong
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Previous Next