vien

TS. Trần Mạnh Trí

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ manhtri0908@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Hóa học Hữu cơ

Bài báo

Liên hệ

Khu vực


19 Le Thanh Tong, Hoankiem, Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3149
Hiển thị: 2123
Expires: 2023-07-31 12:02:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Pham Van Phong
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Previous Next

 

agario ataköy escort