Vietnamese English

TS. Trần Mạnh Trí

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ manhtri0908@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Hóa học Hữu cơ

Bài báo

Liên hệ

Khu vực


19 Le Thanh Tong, Hoankiem, Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3149
Hiển thị: 1889
Expires: 2023-07-31 12:02:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Previous Next