Vietnamese English

Dr. Do Van Dang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Dr. Do Van Dang
Department of Petrochemistry, Faculty of Chemistry
19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Phone: (+84) 982 779 258
Email: dangk50hoa@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Petrochemistry, Faculty of Chemistry

1. Bio-Sketch

Dr. Do Van Dang was born in 1987. After graduating from the undergraduate program at the Faculty of Chemistry, VNU University of Science in 2009, Dang became a lecturer at the Faculty of Chemistry, VNU University of Science in 2010. In 2012, after graduating MSc. program from VNU University of Science, he pursued his Ph.D. program in the Department of Applied Chemistry at Osaka Prefecture University, Japan and attained the Ph.D. degree in 2015. In 2015-2017, he continued his postdoctoral research there. He returned to the Faculty of Chemistry, VNU University of Science as a lecturer in 2017. 

Do Van Dang research group focuses on the development of synthesizing and characterizing hybrid inorganic-organic mesoporous materials (Silica, PMOs, MOFs…) with high surface areas and pore volumes. The catalysts can be used in adsorption, gas separation, organic transformations, petrochemistry, and environmental treatment.

2. Publications

1. Yu Horiuchi, Takashi Toyao, Kenta Miyahara, Lionet Zakary, Dang Do Van, Yusuke Kamata, Tae-Ho Kim, Soo Wohn Leed and Masaya Matsuoka. Visible-light-driven photocatalytic water oxidation catalysed by iron-based metal–organic frameworks, Chem. Commun., 2016, 52, 5190-5193. 

2. Dang Do Van, Takuya Hosokawa, Masakazu Saito, Yu Horiuchi, Masaya Matsuoka. A heterogeneous mesoporous silica-supported cyclopentadienyl ruthenium(II) complex catalyst for selective hydrosilylation of 1-hexyne at room temperature. Applied Catalysis A: General, 2015, 503(25), 203-208.

3. Yu Horiuchi, Dang Do Van, Yusuke Yonezawa, Masakazu Saito, Satoru Dohshi,Tae-Ho Kim  and Masaya Matsuoka, Synthesis and bifunctional catalysis of metal nanoparticle-loaded periodic mesoporous organosilicas modified with amino groups, RSC Adv., 2015, 5, 72653-72658.

Khu vực


19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3183
Hiển thị: 196
Expires: 2029-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Van Phong
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Previous Next