vien

Dr. Do Van Dang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Dr. Do Van Dang
Department of Petrochemistry, Faculty of Chemistry
19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Phone: (+84) 982 779 258
Email: dangk50hoa@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Petrochemistry, Faculty of Chemistry

1. Bio-Sketch

Dr. Do Van Dang was born in 1987. After graduating from the undergraduate program at the Faculty of Chemistry, VNU University of Science in 2009, Dang became a lecturer at the Faculty of Chemistry, VNU University of Science in 2010. In 2012, after graduating MSc. program from VNU University of Science, he pursued his Ph.D. program in the Department of Applied Chemistry at Osaka Prefecture University, Japan and attained the Ph.D. degree in 2015. In 2015-2017, he continued his postdoctoral research there. He returned to the Faculty of Chemistry, VNU University of Science as a lecturer in 2017. 

Do Van Dang research group focuses on the development of synthesizing and characterizing hybrid inorganic-organic mesoporous materials (Silica, PMOs, MOFs…) with high surface areas and pore volumes. The catalysts can be used in adsorption, gas separation, organic transformations, petrochemistry, and environmental treatment.

2. Publications

1. Yu Horiuchi, Takashi Toyao, Kenta Miyahara, Lionet Zakary, Dang Do Van, Yusuke Kamata, Tae-Ho Kim, Soo Wohn Leed and Masaya Matsuoka. Visible-light-driven photocatalytic water oxidation catalysed by iron-based metal–organic frameworks, Chem. Commun., 2016, 52, 5190-5193. 

2. Dang Do Van, Takuya Hosokawa, Masakazu Saito, Yu Horiuchi, Masaya Matsuoka. A heterogeneous mesoporous silica-supported cyclopentadienyl ruthenium(II) complex catalyst for selective hydrosilylation of 1-hexyne at room temperature. Applied Catalysis A: General, 2015, 503(25), 203-208.

3. Yu Horiuchi, Dang Do Van, Yusuke Yonezawa, Masakazu Saito, Satoru Dohshi,Tae-Ho Kim  and Masaya Matsuoka, Synthesis and bifunctional catalysis of metal nanoparticle-loaded periodic mesoporous organosilicas modified with amino groups, RSC Adv., 2015, 5, 72653-72658.

Khu vực


19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3183
Hiển thị: 289
Expires: 2029-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Pham Van Phong
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Previous Next