Vietnamese English

Dr. Pham Dinh Trong

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Petrochemistry, Faculty of Chemistry
Hanoi University of Science - Vietnam National University
19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Email: phamdinhtrong@vnu.edu.vn & dtrong.pham@gmail.com
Phone: (084) 961023487

Mô tả đầy đủ

- Department (2017-present): Petrochemistry

- Postdoc/exchanging scholar:  University of Delaware and Johnson Matthey Inc., USA    2015-2016

- Ph.D. (School, period): University of Delaware, USA     2010-2015

- B.S/B.A (School, period): VNU University of Science, 2005-2009

1.  Bio-Sketch (including current research areas)

 Pham Dinh Trong was born in 1987. After graduating from a high school specializing in Chemistry at the Hanoi University of Science, Trong began his undergraduate program at the Faculty of Chemistry, Hanoi University of Science VNU in 2005. In 2010, Trong pursued his Ph.D. program in Chemical Engineering at the University of Delaware, USA and attained the Ph.D. degree in 2015. In 2015-2016, Trong continued his postdoctoral research at the University of Delaware collaborating with Johnson Matthey. In 2017, Trong returned to the Faculty of Chemistry, Hanoi University of Science and became a lecturer there.

Pham Dinh Trong research group focuses on synthesizing and characterizing microporous and mesoporous materials with high surface areas and pore volumes. The catalysts can be used in petrochemistry, environmental treatment, and adsorption. The team has published 14 articles in national and international journals and 7 US patents.

 2.  Five most significant publications

1)    T. D. Pham, M. R. Hudson, C. M. Brown, and R. F. Lobo, On the Structure-Property Relationships of Cation-Exchanged ZK-5 Zeolites for CO2 Adsorption, Chemsuschem, 10.1002/cssc.201601648.

2)    T. D. Pham, R. F. Lobo, Adsorption equilibria of CO2 and small hydrocarbons in AEI-, CHA-, STT-, and RRO-type siliceous zeolites, Micro. Meso. Mater., 236 (2016), 100-108.

3)    T. D. Pham, M. R. Hudson, C. M. Brown, and R. F. Lobo, The molecular basis for the high CO2 adsorption capacity of chabazite zeolites, Chemsuschem, 7 (2014), 3031 - 3038, Cover Article.

4)    T. D. Pham, R. Xiong, S. I. Sandler, and R. F. Lobo, Experimental and computational studies on the adsorption of CO2 and N2 on pure silica zeolites, Micro. Meso. Mater., 185 (2014), 157-166.

5)    T. D. Pham, Q. Liu, and R. F. Lobo, Carbon dioxide and nitrogen adsorption on cation-exchanged SSZ-13 zeolites, Langmuir, 29 (2013), 832-839.

 3. Awards:

·    Professional Development Grant, awarded by the Vietnam Education Foundation (VEF) sponsored by the US government, 2010 - 2014

·   Graduate Fellowship, awarded by the VEF, 2010 - 2012

·  Selected to attend the Summer School on the Fundamentals of Neutron Scattering, NIST Center for Neutron Research, 2011

·  Swiss Award, given for being a Vietnamese Student Inventor, 2009

· First Prize at the Vietnam Fund for Technology Creation competition and Student’s Research Contest,  held by the Vietnam Ministry of Education and Training, 2008 - 2009

· POSCO Asia Fellowship, awarded by the POSCO TJ Park Foundation, 2008

·  First Prize at the 4th National Chemistry Student Olympiad, held by the Vietnam Ministry of Education and Training and Chemical Society of Vietnam, 2006

Khu vực


19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3182
Hiển thị: 237
Expires: 2037-05-14 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Pham Van Phong
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Previous Next