Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU University of Science, 19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi
Office phone # Fax Cell phone # 0904291542
Email: ngtmthu79@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department (year): Petroleum Chemistry, 2003 to present

- Department (year): Petroleum Chemistry, 2003 to present

- Highgest position (term): Deputy Head of Petroleum Chemistry Department

- Academic position (year):

- Postdoc/exchanging scholar (School, period):

- PhD   (School, period): VNU University of Science, 2006 - 2009

- M.S   (School, period): VNU University of Science, 2003 - 2005

- B.S/B.A (School, period): VNU University of Science, 1997 - 2001

 

1.     Bio-Sketch (including current research areas):

+ Year of birth: 1979

+ Training process:

1997 – 2001: Student, VNU University of Science

2003 – 2005: Master course, VNU University of Science

2006 – 2009: PhD student, VNU University of Science

+ Professional Career:

2003 – 2011: Researcher in Department of Petrochemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Science

2012 to present: Lecturer in Department of Petrochemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Science

+ Research topic:

- Preparation of heterogeneous catalysis (supported organometallics, hydrotalcite, oxides, nanoporous materials, etc.)

- Conversion of biomass to chemicals, fuel, valuable compounds

- Study on synthesis, transformation and bioactivities (antibacterial, antifungal and anticancer) of  α, β-unsaturated ketones over heterogeneous catalysis

- Treatment of organic pollutants in water

+ Publication: More than 40 publications have published

+ Training:

-        Master: 03

2.     5 most significant publications:

a) Bui Thi Thanh Ha, Nguyen Thị Minh Thu, Giang Thi Phuong Ly, Nguyen Thanh Binh, Le Thanh Son and Tran Thị Nhu Mai. Silver Nanoparticles Confined in SBA-15 Mesoporous Silica and the Application as a Catalyst for glucose oxidation. E-J.Surf.Sci. Nanotech.Vol. 10, 2012, p.273-276.

b)  Nguyen Thi Minh Thu, Duong Ngoc Toan, Nguyen Minh Thao, Nguyen Ngoc Thanh. Synthesis of some 5-aryl-4-(5-methylcoumarin-3-yl)-1-(4-nitrophenyl)-3-pirazoline deravatives. Journal of Chemistry (Vietnam), Vol.51, No 1, 2013, p.91-95.

c)  Nguyen Thi Minh Thu, Nguyen Minh Thao, Duong Ngoc Toan. Study on catalytic in Fries rearrangement of β-naphtyl acetate and Claisen-Schmidt condensation reaction of 3-acetyl-4-methylcoumarin. Journal of science, natural sciences and technologies, VNU, Vol. 30, N0 5S, 2014, p.393 – 398.

d)  Nguyen Thi Minh Thu, Do Quang Trung, Nguyen Thi Ha. Synthesis of ZnO-TiO2/SiO2 catalyst for removal of organic pollutant in dyes wastewater. Journal of Chemistry (Vietnam), Vol.53, No 4e2, 2015, p.156-159.

e) Nguyen Thi Minh Thu, Trieu Thanh Hai. Synthesis of 2-Ethylhexyl salicylate using sulfated titania (S-TiO2) as a solid acid catalyst. Journal of Chemistry (Vietnam), Vol.53, No 6e1, 2015, p.93-97.

 

Khu vực


Faculty of Chemistry, VNU University of Science, 19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi

Thông tin Profile

Advert ID: 3181
Hiển thị: 75
Expires: 2035-05-14 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Previous Next