vien

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU University of Science, 19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi
Office phone # Fax Cell phone # 0904291542
Email: ngtmthu79@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department (year): Petroleum Chemistry, 2003 to present

- Department (year): Petroleum Chemistry, 2003 to present

- Highgest position (term): Deputy Head of Petroleum Chemistry Department

- Academic position (year):

- Postdoc/exchanging scholar (School, period):

- PhD   (School, period): VNU University of Science, 2006 - 2009

- M.S   (School, period): VNU University of Science, 2003 - 2005

- B.S/B.A (School, period): VNU University of Science, 1997 - 2001

 

1.     Bio-Sketch (including current research areas):

+ Year of birth: 1979

+ Training process:

1997 – 2001: Student, VNU University of Science

2003 – 2005: Master course, VNU University of Science

2006 – 2009: PhD student, VNU University of Science

+ Professional Career:

2003 – 2011: Researcher in Department of Petrochemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Science

2012 to present: Lecturer in Department of Petrochemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Science

+ Research topic:

- Preparation of heterogeneous catalysis (supported organometallics, hydrotalcite, oxides, nanoporous materials, etc.)

- Conversion of biomass to chemicals, fuel, valuable compounds

- Study on synthesis, transformation and bioactivities (antibacterial, antifungal and anticancer) of  α, β-unsaturated ketones over heterogeneous catalysis

- Treatment of organic pollutants in water

+ Publication: More than 40 publications have published

+ Training:

-        Master: 03

2.     5 most significant publications:

a) Bui Thi Thanh Ha, Nguyen Thị Minh Thu, Giang Thi Phuong Ly, Nguyen Thanh Binh, Le Thanh Son and Tran Thị Nhu Mai. Silver Nanoparticles Confined in SBA-15 Mesoporous Silica and the Application as a Catalyst for glucose oxidation. E-J.Surf.Sci. Nanotech.Vol. 10, 2012, p.273-276.

b)  Nguyen Thi Minh Thu, Duong Ngoc Toan, Nguyen Minh Thao, Nguyen Ngoc Thanh. Synthesis of some 5-aryl-4-(5-methylcoumarin-3-yl)-1-(4-nitrophenyl)-3-pirazoline deravatives. Journal of Chemistry (Vietnam), Vol.51, No 1, 2013, p.91-95.

c)  Nguyen Thi Minh Thu, Nguyen Minh Thao, Duong Ngoc Toan. Study on catalytic in Fries rearrangement of β-naphtyl acetate and Claisen-Schmidt condensation reaction of 3-acetyl-4-methylcoumarin. Journal of science, natural sciences and technologies, VNU, Vol. 30, N0 5S, 2014, p.393 – 398.

d)  Nguyen Thi Minh Thu, Do Quang Trung, Nguyen Thi Ha. Synthesis of ZnO-TiO2/SiO2 catalyst for removal of organic pollutant in dyes wastewater. Journal of Chemistry (Vietnam), Vol.53, No 4e2, 2015, p.156-159.

e) Nguyen Thi Minh Thu, Trieu Thanh Hai. Synthesis of 2-Ethylhexyl salicylate using sulfated titania (S-TiO2) as a solid acid catalyst. Journal of Chemistry (Vietnam), Vol.53, No 6e1, 2015, p.93-97.

 

Khu vực


Faculty of Chemistry, VNU University of Science, 19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi

Thông tin Profile

Advert ID: 3181
Hiển thị: 413
Expires: 2035-05-14 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Previous Next

 

agario ataköy escort