Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 04 3 9331605 Fax: Cell phone:
Email: nguyenthanhbinh@hus.edu.vn

Mô tả đầy đủ

- Award of Party Committee of Vietnam National University. - Award of Director of Vietnam National University. - Award of Syndicate of Vietnam Natio

- Department: Petroleum Chemistry, 2000 to present

- Highgest position: Head of department, 2014 to present

- Academic position: Assoc. Pr., 2014.

- Postdoc/exchanging scholar:

- PhD: Technologies and Sciences University of Lille, 2006

- M.S: University of Claude Bernad (Lyon 1), 2001- 2002.

- B.S/B.A: University of Sciences, VNU, 1994 – 1998.

- Association’s member: Association of Adsorption and   Catalysis.

 1. Bio-Sketch (including current research areas)

+ Personal information

Year of birth: 1976

+ Training process:

1994-1998: Student, Faculty of Chemistry, University of Sciences, VNU.

1998-1999: Master course, Laboratory of Electro-chemical Analysis, Freedom University, Belgium.2001-2002

Master course, Laboratory of Environmental Catalysis, University of Claude Bernad (Lyon 1), France.

2002-2006: PhD student, Laboratory of Catalysis, Technologies and Sciences University of Lille, France.

+ Professional Career

2000-2001: Lecturer in Department of Petroleum Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Sciences, VNU.

2007- present: Lecturer in Department of Petroleum Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Sciences, VNU.

 + Administrative Career

2013-  present: Head of Department, Faculty of Chemistry University of Sciences, VNU.

 +Research and Training Results

Research topic

-        Catalysts for conversion of light hydrocarbons into fuels and petrochemical products upgraded.

-        Catalyst for conversion of biomass into chemical valuable compounds or fuel additives.

-        Photocatalysts for conversion of CO2 into precursor of clean fuel and energy.

-        Photocatalysts for treatment of organic pollutants in water.

-        Catalysts for treatment of VOC in air.

Publication: More than 40 national and international publications.

PhD student: 01

Master: 09

+ Award and scholarship

1998-1999: Scholarship of Association of Francophone Universities (AUF).

2001-2003: Scholarship of 322 program.

2003-2007: PhD Scholarship of project Interreg III, France.

 2.     5 most significant publication

1.J.-M. Giraudon, T.B. Nguyen, G. Leclercq, S. Siffert, J.-F. Lamonier, A., Chlorobenzene total oxidation over palladium supported on ZrO2, TiO2 nanostructured supports, Catal. Today, 137 (2008) 379.

2.NGUYEN Thanh Binh, LUU Thi Thanh Tam, NGUYEN Thi Ngoc Quynh, Total oxidation of toluene on nano-perovskite La1-xBxCoO3 (B: Ag, Sr), e-Journal of Surface Science and Nanotechnology (Japan), 9 (2011) 486 – 489.

3.J.-F. Lamonier, T.B. Nguyen, M.Francco, S.Siffert, R. Cousin, Y. Li, X.Y. Yang, B.-L.Su, J.-M. Giraudon, Influence of the meso-macroporous ZrO2-TiO2 calcination temperature on the pre-reduced Pd/ZrO2-TiO2 (1/1) performance in chlorobenzene total oxidation, Catal. Today, 164 (2011) 566-570.

4.Thanh Binh  NGUYEN, Cédric GENNEQUIN, Renaud COUSIN, Haingomalala Lucette TIDAHY,  Thi Thu Ha VU, Thanh Son LE, Huu Thu HOA, Stephane SIFFERT, CeO2-Bi2O3 catalysts’ supports for toluene total oxidation, Chem Today, 31(4) (2013) 8-11.

 5.NGUYEN Thanh Binh, CHU Ngoc Chau, LE Thanh Son, NGUYEN Thi Ngoc Quynh, Investigation of conversion of fructose to 5-hydroxymethylfurfural over carbon skeleton-based acid catalyst, Int. J. Chem. Sci., 14(2) (2016) 704-710.

3.     Awards

-        Award of Party Committee of Vietnam National University.

-        Award of Director of Vietnam National University.

-        Award of Syndicate of Vietnam National University

-        Award of Excellent Young Lecturer of Vietnam National University

Khu vực


Office phone: 04 3 9331605 Fax: Cell phone: Email: nguyenthanhbinh@hus.edu.vn

Thông tin Profile

Advert ID: 3179
Hiển thị: 123
Expires: 2035-05-03 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Pham Van Phong
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Previous Next