vien

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 84 4 3825 3503, Fax: 84 4 3824 1140, Cell phone: 8490 323 6282
Email: sonlt@vnu.edu.vn, lethanhson@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Dean of Faculty of Chemistry

Department: Petroleum Chemistry, 2000 to present

- Highgest position: Dean of Chemistry Faculty, 2012 to present

- Academic position: Assoc. Prof.,  2007.

- Postdoc/exchanging scholar:

- PhD: Ehime University, Japan, 1999

- MSc: VNU University of Science, Vietnam, 1995

- B.S/B.A: Hanoi University, Vietnam, 1992

- Association’s members: Vietnam Chemical Society, Association of Adsorption and Catalysis.

- Post-doc: Kochi Univeristy, Japan, 2007

1. Bio-Sketch (including current research areas)

+ Personal information

Year of birth: 1970

+ Training process:

1987-1992: Student, Faculty of Chemistry, Hanoi University.

1992-1995: Master course, Faculty of Chemistry, VNU University of Science.

1996-1999: PhD course, Ehime University, Japan

2007: Postdoc Kochi University, Japan

+ Professional Career

1995-1996: Lecturer, Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Sciences

2000-present: Lecturer, Department of Petroleum Chemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Sciences.

2008: Teaching and research exchange, TU Dresden, Germany.

2009: Teaching exchange, UIUC, USA.

2014: Research exchange, Osaka Prefecture University, Japan.

+ Administrative Career

2008- 2012: Deputy Head of Petroleum Chemistry Department, Faculty of Chemistry, UNU University of Sciences

2009-2010: Deputy Director, Department of Science and Technology, VNU University of Science

2010-2012: Vice Dean, Faculty of Chemsitry, VNU University of Science

2012-present: Dean, Faculty of Chemsitry, VNU University of Science

 +Research and Training Results

Research topic

-        Catalysts for conversion of hydrocarbons

-        Catalyst for production of biodiesels

-        Adsorptive materials for environmental treatment

Publication: More than 70 national and international publications.

PhD student: 04

Master: 09

+ Award and scholarship

1996-1999: Japanese Government Scholarship Monbukagasho.

2005: Young Scholar Award, Pacifichem, Honolulu, Hawaii, USA.

2007:JSPS fellow, Japan.

5 most significant publication

1). Quang Duc Truong, Huu Thu Hoa, Thanh Son Le. Pt nanoparticles loaded Titanium Picolinate framework for photocatalytic generation. Journal of Catalysis communications. 59, 55-60, 2015.

2). Tung Xuan Bui, Viet Hung Pham,  Thanh Son Le, Heechul Choi. Adsorption of pharmaceuticals onto trimethylsilylated mesoporous SBA-15. Journal of Hazardous Materials Vol. 254– 255, p. 345– 353, 2013.

3). Le Thanh Son, Hoa Huu Thu, Nguyen Thanh Binh, Tran Thi Nhu Mai, and Nguyen Hong Vinh. Synthesis and study on catalytic activity of spinel metallic oxides in styrene preparation from ethylbenzene. e-Journal of surface science and nanotechnology, vol. 10, 263-267, 2012.

4). Le Thanh Son, Nguyen Thanh Binh, Hoang Thi Thu Hien, Đang Van Long, Hoa Huu Thu, Cao Thi Thu Hang. Sulfated zerconium oxide modification by metal oxides (Al, Sn) (Me) SO42-/Zr1-xMexO2 for n-hexane isomerisation. Petroleum Journal No 2, p. 35-42, 2012

5). Le Thanh Son, Naoto Matsue and Teruo Henmi, Boron adsorption on allophane with nano-ball morphology, Clay Science, vol. 10, 315-325 – 1998

Other information:

https://www.researchgate.net/profile/Le_Thanh_Son

Khu vực


19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

Thông tin Profile

Advert ID: 3178
Hiển thị: 429
Expires: 2030-05-31 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Previous Next

 

agario ataköy escort