Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 84 4 3825 3503, Fax: 84 4 3824 1140, Cell phone: 8490 323 6282
Email: sonlt@vnu.edu.vn, lethanhson@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Dean of Faculty of Chemistry

Department: Petroleum Chemistry, 2000 to present

- Highgest position: Dean of Chemistry Faculty, 2012 to present

- Academic position: Assoc. Prof.,  2007.

- Postdoc/exchanging scholar:

- PhD: Ehime University, Japan, 1999

- MSc: VNU University of Science, Vietnam, 1995

- B.S/B.A: Hanoi University, Vietnam, 1992

- Association’s members: Vietnam Chemical Society, Association of Adsorption and Catalysis.

- Post-doc: Kochi Univeristy, Japan, 2007

1. Bio-Sketch (including current research areas)

+ Personal information

Year of birth: 1970

+ Training process:

1987-1992: Student, Faculty of Chemistry, Hanoi University.

1992-1995: Master course, Faculty of Chemistry, VNU University of Science.

1996-1999: PhD course, Ehime University, Japan

2007: Postdoc Kochi University, Japan

+ Professional Career

1995-1996: Lecturer, Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Sciences

2000-present: Lecturer, Department of Petroleum Chemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Sciences.

2008: Teaching and research exchange, TU Dresden, Germany.

2009: Teaching exchange, UIUC, USA.

2014: Research exchange, Osaka Prefecture University, Japan.

+ Administrative Career

2008- 2012: Deputy Head of Petroleum Chemistry Department, Faculty of Chemistry, UNU University of Sciences

2009-2010: Deputy Director, Department of Science and Technology, VNU University of Science

2010-2012: Vice Dean, Faculty of Chemsitry, VNU University of Science

2012-present: Dean, Faculty of Chemsitry, VNU University of Science

 +Research and Training Results

Research topic

-        Catalysts for conversion of hydrocarbons

-        Catalyst for production of biodiesels

-        Adsorptive materials for environmental treatment

Publication: More than 70 national and international publications.

PhD student: 04

Master: 09

+ Award and scholarship

1996-1999: Japanese Government Scholarship Monbukagasho.

2005: Young Scholar Award, Pacifichem, Honolulu, Hawaii, USA.

2007:JSPS fellow, Japan.

5 most significant publication

1). Quang Duc Truong, Huu Thu Hoa, Thanh Son Le. Pt nanoparticles loaded Titanium Picolinate framework for photocatalytic generation. Journal of Catalysis communications. 59, 55-60, 2015.

2). Tung Xuan Bui, Viet Hung Pham,  Thanh Son Le, Heechul Choi. Adsorption of pharmaceuticals onto trimethylsilylated mesoporous SBA-15. Journal of Hazardous Materials Vol. 254– 255, p. 345– 353, 2013.

3). Le Thanh Son, Hoa Huu Thu, Nguyen Thanh Binh, Tran Thi Nhu Mai, and Nguyen Hong Vinh. Synthesis and study on catalytic activity of spinel metallic oxides in styrene preparation from ethylbenzene. e-Journal of surface science and nanotechnology, vol. 10, 263-267, 2012.

4). Le Thanh Son, Nguyen Thanh Binh, Hoang Thi Thu Hien, Đang Van Long, Hoa Huu Thu, Cao Thi Thu Hang. Sulfated zerconium oxide modification by metal oxides (Al, Sn) (Me) SO42-/Zr1-xMexO2 for n-hexane isomerisation. Petroleum Journal No 2, p. 35-42, 2012

5). Le Thanh Son, Naoto Matsue and Teruo Henmi, Boron adsorption on allophane with nano-ball morphology, Clay Science, vol. 10, 315-325 – 1998

Other information:

https://www.researchgate.net/profile/Le_Thanh_Son

Khu vực


19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

Thông tin Profile

Advert ID: 3178
Hiển thị: 193
Expires: 2030-05-31 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Previous Next