Vietnamese English

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 84 4 3825 3503, Fax: 84 4 3824 1140, Cell phone: 8490 323 6282
Email: sonlt@vnu.edu.vn, lethanhson@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Dean of Faculty of Chemistry

Department: Petroleum Chemistry, 2000 to present

- Highgest position: Dean of Chemistry Faculty, 2012 to present

- Academic position: Assoc. Prof.,  2007.

- Postdoc/exchanging scholar:

- PhD: Ehime University, Japan, 1999

- MSc: VNU University of Science, Vietnam, 1995

- B.S/B.A: Hanoi University, Vietnam, 1992

- Association’s members: Vietnam Chemical Society, Association of Adsorption and Catalysis.

- Post-doc: Kochi Univeristy, Japan, 2007

1. Bio-Sketch (including current research areas)

+ Personal information

Year of birth: 1970

+ Training process:

1987-1992: Student, Faculty of Chemistry, Hanoi University.

1992-1995: Master course, Faculty of Chemistry, VNU University of Science.

1996-1999: PhD course, Ehime University, Japan

2007: Postdoc Kochi University, Japan

+ Professional Career

1995-1996: Lecturer, Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Sciences

2000-present: Lecturer, Department of Petroleum Chemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Sciences.

2008: Teaching and research exchange, TU Dresden, Germany.

2009: Teaching exchange, UIUC, USA.

2014: Research exchange, Osaka Prefecture University, Japan.

+ Administrative Career

2008- 2012: Deputy Head of Petroleum Chemistry Department, Faculty of Chemistry, UNU University of Sciences

2009-2010: Deputy Director, Department of Science and Technology, VNU University of Science

2010-2012: Vice Dean, Faculty of Chemsitry, VNU University of Science

2012-present: Dean, Faculty of Chemsitry, VNU University of Science

 +Research and Training Results

Research topic

-        Catalysts for conversion of hydrocarbons

-        Catalyst for production of biodiesels

-        Adsorptive materials for environmental treatment

Publication: More than 70 national and international publications.

PhD student: 04

Master: 09

+ Award and scholarship

1996-1999: Japanese Government Scholarship Monbukagasho.

2005: Young Scholar Award, Pacifichem, Honolulu, Hawaii, USA.

2007:JSPS fellow, Japan.

5 most significant publication

1). Quang Duc Truong, Huu Thu Hoa, Thanh Son Le. Pt nanoparticles loaded Titanium Picolinate framework for photocatalytic generation. Journal of Catalysis communications. 59, 55-60, 2015.

2). Tung Xuan Bui, Viet Hung Pham,  Thanh Son Le, Heechul Choi. Adsorption of pharmaceuticals onto trimethylsilylated mesoporous SBA-15. Journal of Hazardous Materials Vol. 254– 255, p. 345– 353, 2013.

3). Le Thanh Son, Hoa Huu Thu, Nguyen Thanh Binh, Tran Thi Nhu Mai, and Nguyen Hong Vinh. Synthesis and study on catalytic activity of spinel metallic oxides in styrene preparation from ethylbenzene. e-Journal of surface science and nanotechnology, vol. 10, 263-267, 2012.

4). Le Thanh Son, Nguyen Thanh Binh, Hoang Thi Thu Hien, Đang Van Long, Hoa Huu Thu, Cao Thi Thu Hang. Sulfated zerconium oxide modification by metal oxides (Al, Sn) (Me) SO42-/Zr1-xMexO2 for n-hexane isomerisation. Petroleum Journal No 2, p. 35-42, 2012

5). Le Thanh Son, Naoto Matsue and Teruo Henmi, Boron adsorption on allophane with nano-ball morphology, Clay Science, vol. 10, 315-325 – 1998

Other information:

https://www.researchgate.net/profile/Le_Thanh_Son

Khu vực


19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

Thông tin Profile

Advert ID: 3178
Hiển thị: 245
Expires: 2030-05-31 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Pham Van Phong
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Previous Next