Vietnamese English

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Ban Đào tạo, ĐHQGHN, Phòng 507, Nhà điều hành, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, HN
Di động: 09378989xx
Email: ntthaoATvnu.edu.vn hoặc nguyentienthaoATgmail.com

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ /Department of Petrochemistry, 2000 - present

 Chức vụ cao nhất: Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa học, 2013-2015

Học hàm (Năm phong): 2014

Nghiên cứu sau Tiến sỹ: Georgia Institute of Technology, 2008-2010

Tiến sỹ/PhD: Đại học Laval, Canada, 2003-2007

Thạc sỹ/Ms: Trường ĐHKHTN, 1999-2001

Cử nhân/Bachelor: Trường ĐHKHTN, 1999-2001

Hội viên (tên hội khoa học tham gia): Thành viên ủy ban Olympic Hóa học Quốc tế 2014-16, Ban Chấp hành TW Hội Xúc tác & Hấp phụ

Biography

     Nguyen Tien Thao was born in Hanoi, Vietnam in May of 1977. After leaving High School, he enrolled as a chemistry student at the VNU University of Science in route to earning a Bachelor in Chemistry. After graduating in 1999, Thao pursued a master program at VNU University of Science and studied on the aromatization of LPG. Two years latter, he got a Master Degree in Chemistry. In 2003, Thao moved to Canada to study hetergenous catalysis at Laval University and earned a PhD degree in chemical engineering in 2007. Then, he had been to Georgia Institute of Technology (GaTech, USA) to work on transition metal sulfide catalytic materials and syngas conversion for two years. He returned as a lecturer at VNU University of Science in the summer of 2010. Dr. Thao was appointed to be the head of Petrochemistry department. He was promoted the vice dean of Chemistry Faculty in 2013 and the deputy director of VNU Academic Affairs Department in 2015.

Research interests

     Dr. Nguyen Tien Thao directs motivate research programs concentrated primarily on nanomaterial catalysis, Fischer-Tropsch synthesis, biodiesel synthesis, selective oxidation of unsaturated compounds. His research group has published more than 80 publications, 3 text books, and 2 US patents. Dr. Thao is currently a reviewer board member of several International Journals.

Recent publications

 • Nguyen Tien Thao, Doan Thi Huong Ly, Han Thi Phuong Nga, Dinh Minh Hoan, Oxidative removal of rhodamine B over Ti-doped layered zinc hydroxide catalysts, Journal of Environmental Chemical Engineering 4 (2016) 4012–4020 (ISSN: 2213-3437)

 • Nguyen Tien Thao, Le Thi Kim Huyen, Catalytic oxidation of styrene over Cu-doped hydrotalcites, Chemical Engineering Journal, 2015, 279, 840-850; SCI, Impact Factor: 4.30
 • Nguyen Tien Thao, Ho Huu Trung, Selective oxidation of styrene over Mg-Co-Al hydrotalcite like-catalysts using air as oxidant, Catalysis Communication, 2014, 45, 153-157, SCI, Impact Factor: 3,39
 • Nguyen Tien Thao, Nguyen Duc Trung, Dang Van Long, Activity of molybdate-intercalated layered double hydroxides in the oxidation of styrene with air, Catalysis Letters, 2016, 146 (5), 918-928, SCI, Impact Factor: 2.39
 • Nguyen Tien Thao, Pradeep K. Agrawal, Christopher Jones, Carbon-supported catalysts for production of higher alcohols from syngas, US Patent No. 2013/0245137 A1 – WO 2012/078436 A1
 • Nguyen Tien Thao, Pradeep K. Agrawal, Christopher Jones, Catalyst compositions for converting syngas to produce higher alcohols, Patent No. 11797086.8-1361 – WO 2012/078437 A1. 
 • Michael R. Morrill, Nguyen Tien Thao, Heng Shou, Robert J. Davis, David G. Barton, Daniela Ferrari, Pradeep K. Agrawal, Christopher W. Jones, Origins of Unusual Alcohol Selectivities over Mixed MgAl Oxide Supported K/MoS2 Catalysts for Higher Alcohol Synthesis from Syngas, ACS Catalysis, 3 (2013) 1665-1675, SCI Impact Factor: 5.265ISSN: 2155-5435.
 • Michael R. Morrill, Nguyen Tien Thao, Heng Shou, David J. Barton, Daniela Ferrari, Robert J. Davis, Pradeep K. Agrawal, and Christopher W. Jones, Mixed MgAl oxide supported potassium promoted molybdenum sulfide as a selective catalyst for higher alcohol synthesis from syngas, Catalysis Letters 142 (7) (2012) 875-881, SCI, Impact Factor: 2.24 ISSN: 1011-372X
 • Nguyen Tien-Thao, M. Hassan Zahedi-Niaki, Houshang Alamdari and Serge Kaliaguine, Effect of alkali additives over nanocrystalline Co-Cu based perovskites as catalysts for higher-alcohol synthesis, Journal of Catalysis, 2007, 245, 348-357, SCI, Impact Factor: 6.002
 • Nguyen Tien-Thao, M. Hassan Zahedi-Niaki, Houshang Alamdari and Serge Kaliaguine, Conversion of syngas to higher alcohols over nanosized LaCo0.7Cu0.3O3 perovskite precursors, Applied. Catalysis A: General 326 (2007) 152-163, SCIImpact Factor: 3.903 , ISSN: 0926-860X.
 • N. Tien-Thao, M.H. Zahedi-Niaki, H. Alamdari, S. Kaliaguine, Characterization and reactivity of nanoscale La(Co,Cu)O3 perovskite catalyst precursors for CO hydrogenation, Journal of Solid State Chemistry 181 (2008) 2006–2019, SCI Impact Factor: 2.15ISSN: 0022-4596
 • N. Tien-Thao, M.H. Zahedi-Niaki, H. Alamdari, S. Kaliaguine, Co-Cu metal alloys from LaCo1-xCuxO3 perovskites as catalysts for higher alcohol synthesis from syngas, International Journal Chemical Reactor Engineering Vol. 5 (2007) A82, SCIE, Impact Factor: 0.79ISSN: 1542-658
 • N. Tien-Thao, H. Alamdari, M.H. Zahedi-Niaki and S. Kaliaguine, LaCo1-xCuxO3-δ perovskite catalysts for higher alcohol synthesis, Applied Catalysis A: General 311 (2006) 204-212, SCIImpact Factor: 3.903 , ISSN: 0926-860X 

Contact

 • Ban Đào tạo, ĐHQGHN, Phòng 507, Nhà điều hành, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, HN
 • Di động: 09378989xx
 • Email: ntthaoATvnu.edu.vn hoặc nguyentienthaoATgmail.com

Thông tin Profile

Advert ID: 3157
Hiển thị: 970
Expires: 2029-09-25 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Pham Van Phong
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Previous Next