vien
0.00 (0 votes)

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Van Phong
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Previous Next

 

agario ataköy escort