Vietnamese English
0.00 (0 votes)

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Previous Next