0.00 (0 votes)

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Pham Van Phong
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Previous Next