0.00 (0 votes)

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next