vien

0.00 (0 votes)

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Pham Van Phong
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Previous Next

 

agario ataköy escort