0.00 (0 votes)

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Pham Van Phong
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Previous Next