0.00 (0 votes)

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Pham Van Phong
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Previous Next