vien

0.00 (0 votes)

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Previous Next