0.00 (0 votes)

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Previous Next