vien

0.00 (0 votes)

DANH SÁCH CÁN BỘ

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Previous Next