Vietnamese English

0.00 (0 votes)

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Previous Next