vien

Khoa Hóa học đào tạo 05 khung chương trình Đại học chuẩn, 02 khung chương trình đặc biệt.

Khung chương trình đào tạo trình độ Đại học thuộc Khoa Hóa học cập nhật mới nhất, được áp dụng hiện hành từ năm 2015.

1. Ngành Hóa học Tải về
2. Hệ Tài năng Hóa học Tải về
3. Hệ Tiên tiến Hóa học Tải về
4. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Tải về
5. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chương trình Chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23) Tải về
6. Ngành Hóa dược (chương trình Chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23) Tải về
7. Hệ tiếng Pháp nhận 2 bằng Đại học Tải về