Vietnamese English

TS. Trần Đình Trinh

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Email: trinhtd@vnu.edu.vn; dinhtrinhvnu@gmail.com
Tel: 0916896344

Mô tả đầy đủ

PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh và PTN Hóa Môi trường.

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính

- Phân tích, xác định nguồn phát thải và đánh giá rủi ro phơi nhiễm các chất ô nhiễm trong không khí;

- Nghiên cứu và phát triển các quá trình xử lý khí thải và không khí trong nhà;

- Tổng hợp, đặc trưng cấu các vật liệu nano và ứng dụng trong các quá trình xử lý chất ô nhiễm trong nước và không khí;

- Tổng hợp, đặc trưng cấu trúc và nghiên cứu ứng dụng các vật liệu tiên tiến đa chức năng/vật liệu nano trong nông nghiệp (phân bón nano, phân bón nhả chậm, thuốc trừ sâu thông minh).

 

Quá trình đào tạo

2011 tốt nghiệp TS tại ĐH Sciences et Technologies de Lille, France

2007 tốt nghiệp Master tại ĐH du Maine, France

2001 tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Hóa tại Khoa Hóa học ĐHKHTN, ĐHQGHN

 

Quá trình công tác

2016- nay Phó Giám đốc PTN trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong Phát triển xanh, Khoa Hóa học ĐHKHTN, ĐHQGHN.

2001-nay Giảng viên PTN. Hóa Môi trường, Khoa Khoa Hóa học ĐHKHTN, ĐHQGHN.

2011-2013 Postdoc tại Việt Nghiên cứu Quốc Gia về Môi trường và Rủi ro Công nghiệp, Pháp.

2013-2015 Postdoc tại ĐH Công nghệ Nantes, Pháp.

 

Các công trình nghiên cứu

Bài báo quốc tế

1.  NGUYEN, V.N., TRAN, D.T*., NGUYEN, M.T., LE, T.T.T., HA, M.N., NGUYEN, M.V., PHAM, T.D. (2018). Enhanced photocatalytic degradation of methyl orange using ZnO/graphene oxide nanocomposites. Research on Chemical Intermediates, 44(5), 3081-3095.

2. R. BOUDHAN., A. JOUBERT., K. GUERAOUI, S. DURECU, D. VENDITTI., D. T. TRAN., L. LE COQ. (2017). Pulse-Jet Bag Filter Performances for Treatment of Submicronic and Nanosized Particles from Waste Incineration. Waste Biomass Valorization. DOI 10.1007/s12649-017-9858-4.

3. D.T. TRAN*., A. JOUBERT, D., VENDITTI., S. DURECU., T. MEUNIER., O. LE BIHAN., E. FIANI., ET AL. (2016). Characterization of Polymer Waste Containing Nano-fillers Prior its End-of Life Treatment. Waste Biomass Valorization,  8: 2463–2471.

4. D.T. Tran*., L.Y. Alleman., P. Coddeville., J-C. Galloo., 2015. Indoor particle dynamics in schools: Determination of air exchange rate, size-resolved particle deposition rate and penetration factor in real-life conditions Indoor Air and Built Environment. Indoor Air and Built Environment, 0(0): 1–16.

5. D.T. Tran*., L.Y. Alleman., P. Coddeville., J-C. Galloo., 2014. Indooreoutdoor behavior and sources of size-resolved airborne particles in French classrooms. Building and Environment, 81: 183-191.

6. D.T. Tran*., L.Y. Alleman., P. Coddeville., J-C. Galloo., 2012. Elemental characterization and source identification of size resolved atmospheric particles in French classrooms Atmospheric Environment, 54: 250-259.

 7. M. A. Rzepka., D. T. Tran., L. Y. Alleman., I. Coquelle., D. Cuny., 2010. Biomonitoring of indoor air genotoxic properties in ten schools using Scindapsus aureus. International Journal of Environment and Health. 4 (2/3), 224-234.

Submitted articles:

 1. D. T. Tran*., L.Y. Alleman., P. Coddeville., J-C. Galloo., 2017. “Indoor and outdoor characterization and sources of organic, elemental and black carbon in urban and rural naturally ventilated schools”. Submitted in Atmospheric Environment.

2.  D. T. Tran*., V.N. Nguyen. T.D. Pham., M. N. Ha., M. V. Nguyen., 2017. Removal of NH4+ and PO43- from aqueous solutions by nanocomposites based on biochars produced from agricultural by-products. Submitted in Journal of Hazardous Materials.

 

Hội nghị khoa học quốc tế

1. LE COQ L., JOUBERT A., TRAN, D.T., VENDITTI A., DURECU S., FIANI E., MEUNIER T., LE BIHAN O., 2016. Characterization of silicon polymer-containing byproduct prior to waste treatment. WasteEng 2016: 6th International Conference on Engineering for Waste and Biomasse Valorisation, Albi, France. May 19-21, 2016.

2. LE BIHAN O., TRAN, D.T., VENDITTI A., DURECU S., JOUBERT A., OUNOUGHENE G., FIANI E., MEUNIER T., LE COQ L., 2014. Characterization of nanoparticulate emissions from the incineration of wastes containing manufactured nanomaterials. Nanosafe 2014, Grenoble, France. Nov 18th - 20th, 2014.

3. JOUBERT, A., TRAN, D. T., LE BIHAN, O., DEBRAY, B., VENDITTI, D., DURECU, S., MEUNIER, T., FIANI, E., LE COQ, L. (2014). Filtration performances of a lab bag-filter unit under specifications of incineration flue-gas treatment. International Conference on Aerosol Technology 2014, June, 16-18, 2014, Karlsruhe, Germany.

4. TRAN, D.T., JOUBERT, A., LE BIHAN, O., VENDITTI, D., DURECU, S., MEUNIER, T., FIANI, E., LE COQ, L., 2014. Nanowaste inineration: performances of a bag filter in a pilot sclae device under real operating conditions WasteEng 2014: 5th International Conference on Engineering for Waste and Biomasse Valorisation, Rio de Janeiro, Brazil. August 25-28.

5. TRAN D.T.,  JOUBERT A., LE BIHAN O., VENDITTI D., DURECU S., MEUNIER T., FIANI E., LE COQ L., 2014. Evaluation des  performances d’un filtre à manche en conditions de laboratoire représentatives du traitement des fumées d’incinération Application aux déchets contenant des nanomatériaux. 29ème Congrès français sur les aérosols (CFA 2014). Paris, November 22-23, 2014.

6. LE BIHAN, O., TRAN, D.T., OUNOUGHENE, G., VENDITTI, D., DURECU, S., JOUBERT, A.,  FIANI, E., MEUNIER, T., DEBRAY, B., LE COQ, L. (2014). Characterization of nanoparticulate emissions from the incineration of wastes containing manufactured nanomaterials. International Conference on Safe Production and Use of Nanomaterials (Nanosafe 2014), Grenoble, FRANCE, November, 18-20, 2014.

7. TRAN D.T*., FLEURY, D., VENDITTI, A., DURECU, S., JOUBERT, A., OUNOUGHENE, G., FIANI, E., MEUNIER, T., LE BIHAN, O., LE COQ, L. 2013. Projet NANOFLUGAZ: Caractérisation des émissions particulaires lors de l’incinération de déchets contenant des nanomatériaux. 28ème Congrès français sur les aérosols, CFA 2013. Paris, January 23-24, 2013.

8. TRAN, D.T., FLEURY, D., VENDITTI, A., DURECU, S., JOUBERT, A., OUNOUGHENE, G., FIANI, E., MEUNIER, T., LE BIHAN, O., LE COQ, L., 2012. The NANOFlueGas Project: Characterization and reduction of particulate emissions from the incineration of wastes containing manufactured nanomaterials SENN 2012, Helsinki, Finland. Oct 28th - 31st, 2012.

9. TRAN, D.T., ALLEMAN, L.Y., GALLOO, J-C., 2010. Factors Affecting the Indoor Concentrations of Particles. 1st Indo-French Workshop on Indoor Air Quality: Monitoring, Prediction Assessment and Cleaning. Nantes, France, May 31st - June 3rd, 2010.

10. TRAN, D.T., ALLEMAN, L. Y. (2010). Caractérisation et origine des particules atmosphériques dans l’air intérieur d’écoles du Nord Pas de Calais. IRENI, Lille, France, 21-22, October, 2010.

11. TRAN, D.T., 2010. Modélisation du transfer tintérieur-extérieur des particules dans des classes d’écoles de la région Nord-Pas de Calais. JIQA 2010. Villeneuve d'Ascq, Lille, France, 04-05, Februry, 2010

12. TRAN, D.T., ALLEMAN, L.Y., 2009. Characterization and sourcing of fine particles in French classrooms. International Conference and Exhibition on Healthy Building 2009, Syracuse, New York, USA. Sept 13-17, 2009.

13. TRAN, D.T., ALLEMAN, L. Y., 2009. Origine et devenir des particules en air intérieur: Apport des traceurs  métalliques Qualité de l'air et santé de l'enfant, APPA 2009. Lille, France, 18th February, 2009.

14. TRAN D.T, NGUYEN V. N., TRAN M. L. T., 2006. The use of modified algae for the removal and recovery of metal ions (Pb2+ and Zn2+) from aqueous solution. The 2nd International Conference on the PIP 2006, Hanoi, Viet Nam. 16-17 July, 2006.

15. NGUYEN V.N., TRAN D. T., PHAM N. T., TRINH T. T., 2005. Treatment of oily contaminated wastewater by using modified corncobs. Proceedings of Regional Symposium on Chemical Engineering RSCE Hanoi, Hanoi, Viet Nam. Nov 29-Dec 02, 2005.

16. TRAN D.T., NGUYEN V. N., TRINH T. T., NGUYEN Q. T., 2005. “Synthesis of zeolites from coal fly ash and their uptake properties of zinc and nickel ions”. The 2nd International Symposium on Advanced Materials (Asia- Pacific Rim) -2005. Hanoi, Vietnam, 1-4 April, 2005.

 

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp, Anh thành thạo

Khu vực


19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin Profile

Advert ID: 3175
Hiển thị: 72
Expires: 2030-05-31 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

HỖ TRỢ HỌC TẬP - GIẢI ĐÁP THẮC MẮC


THẦY NGUYỄN MINH NGỌC
Phó Trưởng Khoa phụ trách Đào tạo
Di động: 0912753222
Email: nmngoc@hus.edu.vn
CÔ LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH
Trợ lý Đào tạo - Văn phòng Khoa
Phụ trách chính: Quy chế đào tạo; Khung chương trình đào tạo; Lịch học; Lịch thi
Di động: 0914455911
Email: hanhluong77@gmail.com
THẦY ĐỖ ĐÌNH KHẢI
Trợ lý Chính trị & Công tác sinh viên
Phụ trách chính: Quy chế Công tác sinh viên; Hồ sơ sinh viên; Học bổng; Chế độ chính sách
Di động: 0988245615
Email: dodinhkhai@hus.edu.vn

CÔ ĐẶNG THỊ NGA
Quản lý thư viện
Phụ trách chính: Thư viện sách, giáo trình của Khoa
Di động: 0936344339
Email: dangnga10@gmail.com
CỐ VẤN HỌC TẬP
Tư vấn chương trình đào tạo, khung chương trình
Hệ Hóa học (A): thầy Vũ Việt Cường
Hệ Công nghệ Kỹ thuật (B): cô Phương Thảo
Hệ CLC Công nghệ Hóa (C): cô Ngô Hồng Ánh Thu
Hệ Hóa Dược (D): cô Đỗ Thị Việt Hương
Hệ Tài năng - Tiên tiến (TN-TT): thầy Phạm Tiến Đức
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Quản lý lớp, tư vấn phương pháp học,...
Hệ Sư phạm: thầy Phạm Anh Sơn (Di động - Email)
Hệ Tiên tiến: thầy Phạm Tiến Đức (Di động - Email)
Hệ Tài năng: cô Nguyễn Thị Kim Thường (Di động - Email)
Hệ Tiếng Pháp: cô Chu Ngọc Châu (Di động - Email)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Quản lý lớp, tư vấn phương pháp học,,...
59A: cô Nguyễn Thị Ánh Hường (Di động - Email)
59B: cô Ngô Hồng Ánh Thu (Di động - Email)
59D, 60D, 61D: cô Đỗ Thị Việt Hương (Di động - Email)
60A, 61A: thầy Vũ Việt Cường (Di động - Email)
60B, 61B: cô Phương Thảo (Di động - Email)
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Quản lý lớp, tư vấn phương pháp học,...
62A1: thầy Phạm Chiến Thắng (Di động - Email)
62A2: cô Bùi Thái Thanh Thư (Di động - Email)
62B1: thầy Nguyễn Thế Dũng (Di động - Email)
62B2: thầy Trịnh Xuân Đại (Di động - Email)
62C: cô Ngô Hồng Ánh Thu (Di động - Email)
62D1: cô Lê Thị Huyền (Di động - Email)
62D2: thầy Đỗ Văn Đăng (Di động - Email)