• TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (year): Petrochem…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Pham Van Phong
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry.

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Previous Next