Vietnamese English
  • TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next