vien
  • TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Van Phong
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Previous Next

 

agario ataköy escort