• TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Previous Next