Vietnamese English
  • TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Pham Van Phong
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Previous Next