vien
  • TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Van Phong
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Previous Next