vien
  • TIN TỨC SỰ KIỆN
  • ĐÀO TẠO
  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • SINH VIÊN
  • ĐOÀN HỘI

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Van Phong
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Previous Next